Programaciones (adaptaciones)

ADAPTACIONES PROGRAMACIÓN             3º EVALUACIÓN curso 19/20

CONSERVATORIO SARRIA

Adaptación Acordeón

Adaptación Análisis

Adaptación Baixo Eléctrico

Adaptación Conxunto

Adaptación Coro

Adaptación Educación Auditiva e Vocal

Adaptación Guitarra Eléctrica

Adaptación Guitarra

Adaptación Harmonía

Adaptación Historia da Música

Adaptación Improvisa-Interpr

Adaptación Lenguaxe Musical

Adaptación Música de Cámara

Adaptación Novas Tecnoloxías

Adaptación Orquestra-Banda

Adaptación Percusión

Adaptación Piano

Adaptación Repentización Acompañamento

Adaptación Trompeta

Adaptación Vento Madeira

Adaptación Violín

CONSERVATORIO OURENSE

Adaptación Acordeón

Adaptación Análise

Adaptación Conxunto

Adaptación Coro

Adaptación Educación Auditiva e Vocal

Adaptación Guitarra

Adaptación Harmonía

Adaptación Hº da Música

Adaptación Lenguaje Musical

Adaptación M. Cámara

Adaptación Novas Tecnoloxías

Adaptación Orquestra-Banda

Adaptación Piano complementario

Adaptación Piano

Adaptación Repentización Acompañamento

Adaptación Saxofón